گرم توصیه می شود

زو ژو SHUANGLING TECHNOLOGY CO.، LTD.

ماشین القایی لوله خم

خم برای صنعت هسته ای، صنعت نفت و غیره

گرم توصیه می شود

METAL پودر تجهیزات نفت و گاز اتمیزه

ملی فن آوری بالا شرکت

چین هسته ای قدرت صنعت تامین کننده تجهیزات

تامین کننده چین تجهیزات هوافضا

CHINA NATIONAL کلیدی آزمایشگاهی PARTNER