ஹாட் சிபார்சு

Zhu சவ் SHUANGLING டெக்னாலஜி கோ., லிமிட்டெட்.

தூண்டல் குழாய் வளைக்கும் மெஷின்

அணு தொழில், ஆயில் தொழில் போன்றவை க்கான பைப்புகள் வளைக்கும்

ஹாட் சிபார்சு

மெட்டல் பவுடர் கேஸ் அணுவாக்கலை கருவி

தேசிய உயர்-தொழில்நுட்பமானது நிறுவன

சீனா அணு சக்தி தொழில் உபகரணங்கள் தயாரிக்கும்

சீனா விண்வெளி உபகரணங்கள் தயாரிக்கும்

சீனா National Key ஆய்வுகூடத்தின் கூட்டாளரிடமிருந்து