ក្តៅត្រូវបានណែនាំ

ZHU ZHOU SHUANGLING TECHNOLOGY CO., LTD.

ម៉ាស៊ីនពត់បំពង់ Induction

បំពង់ពត់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មនុយក្លេអ៊ែរ ឧស្សាហកម្មប្រេង។ល។

ក្តៅត្រូវបានណែនាំ

ឧបករណ៍បំប្លែងឧស្ម័ន ម្សៅដែក

សហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិន

ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ AEROSPACE របស់ប្រទេសចិន

ដៃគូមន្ទីរពិសោធន៍សំខាន់ជាតិចិន