បានផ្ដល់អនុសាសន៍ HOT

លោកជូចូវ SHUANGLING បច្ចេកវិទ្យា CO ។ , LTD ។

ម៉ាស៊ីនពត់បំពង់រាល់

ការពត់កោងបំពង់ឧស្សាហកម្មនុយក្លេអ៊ែរ, ប្រេងឧស្សាហកម្មល

បានផ្ដល់អនុសាសន៍ HOT

លោហៈធាតុម្សៅគ្រឿងបរិក្ខារ Atom ឧស្ម័ន

បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាតិសហគ្រាស

អ្នកផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារឧស្សាហកម្មចិន Nuclear Power

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ចិនអវកាសគ្រឿងបរិក្ខារ

គន្លឹះនៃមន្ទីរពិសោធន៍របស់ប្រទេសចិនដៃគូជាតិ