แนะนำร้อน

ZHU ZHOU SHUANGLING TECHNOLOGY CO., LTD.

เครื่องดัดท่ออินดักชั่น

การดัดท่อสำหรับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ อุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นต้น

แนะนำร้อน

อุปกรณ์การทำให้เป็นละอองก๊าซโลหะผง

องค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งชาติ

ซัพพลายเออร์อุปกรณ์อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ของจีน

ซัพพลายเออร์อุปกรณ์การบินและอวกาศของจีน

พันธมิตรห้องปฏิบัติการที่สำคัญแห่งชาติจีน